Znaky (epidemiologie)

Z WikiSkript

Předmětem statistického výzkumu jsou znaky (vlastnosti). Ty mohou být kvantitativní (lze je vyjádřit číslem), nebo kvalitativní (znak nemá číselný charakter). Kvantitativní znaky rozdělujeme na spojité, které mohou nabývat libovolné hodnoty z nějakého intervalu (např. výška, hmotnost nebo koncentrace roztoku), a diskrétní, které mohou nabývat jen vybraných hodnot (např. počet sourozenců, rok narození nebo počet CFU v suspenzi bakterií). Kvalitativní znaky lze pro potřeby dalšího zpracování kódovat číslem, toto číslo však nemusí mít žádný smysl (např. 1 = červená, 2 = modrá, 3 = zelená).

 • Kvalitativní znaky: Jejich hodnoty mohou být dány slovním vyjádřením.
  • Hodnoty nominálních znaků dokážeme pouze vyjmenovat (např. rodinný stav muže: svobodný, ženatý, rozvedený, vdovec).
  • Ordinální znaky umožňují uspořádat jejich hodnoty podle velikosti (např. dosažené vzdělání: základní, středoškolské, vysokoškolské).
 • Kvantitativní znaky:
  • spojité – nabývají libovolných hodnot např. výška, hmotnost;
  • diskrétní – nabývají jen oddělené číselné hodnoty např. počet dětí.

Intervalová stupnice kvantitativních znaků umožňuje uspořádat pozorování vzhledem ke stupni vyšetřované vlastnosti a umožňuje určit jejich přesnou vzdálenost. Na intervalové stupnici s měnlivým začátkem je nulová pozice věcí volby (např. libovolná časová stupnice). Nulová pozice na intervalové stupnici s pevným začátkem je přesně dána a vyjadřuje nepřítomnost měřené vlastnosti (např. měření hmotnosti v kg).

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie : výukové texty pro studenty 1. LF UK. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2002. s. 70-73. ISBN 80-246-0383-7.