Y-vázaná dědičnost

From WikiSkripta

Y-vázaná dědičnost (holandrická dědičnost) je specifický typ dědičnosti vázaný na pohlavní chromosom Y. V případě člověka (a živočichů s determinací pohlaví rodu drosophila) je Y chromosom přítomen pouze u jedinců mužského pohlaví. Přenos Y-vázaných genů se tak odehrává výlučně z otce na syna. U člověka je ovšem na chromosomu Y lokalizováno relativně málo genů, spojených s determinací mužského pohlaví (gen SRY) nebo ovlivňujících spermatogenezi. Není známa žádná dědičná choroba vázaná na chromosom Y. [1]

Holandric.JPG


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  1. PRITCHARD D a KORF BRUCE R. Základy lékařské genetiky. 1. české vyd. Praha: Galén, 2007, 182 s.