Nemendelovská dědičnost

From WikiSkripta

Mendelovy zákony dědičnosti popisují pouze základní genetické uspořádání – monogenní autozomální dědičnost s úplnou dominancí a úplnou penetrancí a expresivitou bez působení genové vazby a nealelních genových interakcí. Také nezohledňují vliv prostředí na fenotyp. Dědičnost lišící se v jakémkoli z těchto znaků můžeme považovat za nemendelovskou.

Mezi nemendelovskou dědičnost patří například:

Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • OTOVÁ, Berta, et al. Lékařská biologie a genetika I. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2014. 124 s. ISBN 9788024628356.