Genokopie

Z WikiSkript

Heslo

Genokopie je situácia, keď rovnaký fenotypový efekt vyvolávajú rôzne gény.

Príklad: Vrodená hluchota: na normálnom počutí sa podieľa niekoľko desiatok génov. Mutácie jednotlivých génov vedú k postihnutiu počutia (veľkosť postihnutia závisí od množstva mutovaných génov).

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • OTOVÁ, Berta. Lékařská biologie a genetika. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2008. 123 s. ISBN 978-80-246-1594-3.