Fenokopie

From WikiSkripta

Heslo

Fenokopie je fenotypový projev navozený vlivy vnějšího prostředí, který je podobný nebo totožný s fenotypem, způsobeným genetickými faktory. Často se jedná o znaky způsobené léky či chemickými látkami, například kortikoidy indukovaný diabetes mellitus jako fenokopie diabetu geneticky podmíněného či pseudofenylketonurické projevy u dítěte matky s fenylketonurií.

Odkazy

Související články