Penetrance

Z WikiSkript

Heslo

Penetrance je míra projevu shody mezi genotypem a očekávaným fenotypem. Genotyp nemusí vždy jednoznačně determinovat fenotyp.

Rozlišujeme dle míry projevu na neúplnou penetranci (u jedinců s určitým genotypem, nacházíme odpovídající fenotypový projev jen u některých jedinců) a úplnou penetranci (u jedinců s určitým genotypem, nacházíme odpovídající fenotypový projev u všech jedinců). Pro vyjádření stupně penetrace používame procenta.


Odkazy

Související články

Externí odkazy

Použitá literatura

  • OTOVÁ, Berta. Lékařská biologie a genetika : 1.díl. Praha 2008 vydání. Nakladatelství karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1594-3.