Expresivita

From WikiSkripta
Zkontrolováno old.png

Rôzna povaha (miera postihnutia) pri už prejavenom dedičnom znaku u nositeľa, zodpovedajúca danému genotypu.

Expresivita (expressivity) závisí na mnohých faktoroch:

  • ostatné gény,
  • vplyv prostredia.

U nositeľov tej istej dominantnej alely nachádzame spektrum morfologických odchyliek (príklad: polydaktýlia − od kožnej riasy až po viac funkčných prstov).

Popisuje mieru vyjadrenia daného genotypu vo fenotype.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • OTOVÁ, Berta. Lékařská biologie a genetika : 1.díl. Praha 2008 vydání. Nakladatelství karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1594-3.