Klasická cesta aktivace komplementu

Z WikiSkript
Klasická a alternativní cesta aktivace komplementu

Klasická cesta aktivace komplementu je vývojově mladší, než cesta alternativní.

Zahájena na površích, kde jsou navázány protilátky (hl. IgG, IgM). Vazbou na povrch (např. bakterie) se změní konformace protilátkové molekuly → odhalí se vazebné místo pro C1. Začíná navázáním C1q na Fc fragment imunoglobulinu. C1 (= C1q + x C1r + 2xC1s) po vazbě na protilátku rovněž změní tvar a nabude proteolytické aktivity → začne štěpit C4 a C2. C4b a C2a se naváží na povrch napadeného mikroorganismu → vytvoří klasickou C3-konvertázu → štěpí hodně C3 na C3a a C3b. Poté se vytváří další enzym – klasická C5-konvertáza (C4bC3bC2a) → štěpí C5 na C5a a C5b.

Klasickou cestu mohou zahájit i pentraxiny: CRP, sérový amyloid P (reaktanty akutní fáze).

Terminální (lytická) fáze komplementové kaskády[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

C5b tvoří komplex s dalšími složkami – C6, C7, C8. Tento komplex se zanoří do povrchu lipidové membrány atakované buňky a připojí se k němu do kruhu 13-18 molekul C9. V membráně vzniknou póry – unikají cytoplazmatické komponenty, poruší se osmotická rovnováha, buňky mohou lyzovat.

Většina mikroorganismů odolná (ochrana BS).

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. 3. vydání. Praha : Triton, 2008. s. 280. ISBN 80-7254-686-4.