Perikarditida (interna)

Z WikiSkript

Tento článek pojednává o interním onemocnění. O patologii pojednává článek Perikarditida (patologie).

Perikarditidy jsou zánětlivá onemocnění perikardu.

 • Probíhají buď jako akutní zánět s tvorbou výpotku (nebezpečí tamponády srdeční) nebo jako chronický zánět s fibrózou perikardu (nebezpečí konstrikce srdce).
 • Bývají součástí systémových chorob (proto pacienty i dlouho po odeznění dlouhodobě sledujeme).

Akutní perikarditida[upravit | editovat zdroj]

Změny na EKG u perikarditidy: elevace ST úseku v hrudních svodech a reciproční deprese ST úseku ve svodu aVR
 • 2 formy:
  1. suchá, fibrinózní – bolest na hrudníku, perikardiální třecí šelest, EKG změny (typické perikardické změny ST – T úseků);
  2. exsudativní – tvorba výpotku (diagnostikován echokardiograficky)[1];
 • často probíhá bez klinických projevů;
 • etiologie: nejčastěji virová, vždy musíme pomyslet na nádorovou etiologii;
 • terapie: symptomatická, dle etiologie, ev. ATB, někdy je nutná kortikoterapie;
 • prognóza je příznivá;
 • pokud dojde k většímu výpotku, následuje tamponáda srdeční (dušnost, nízký srdeční výdej, paradoxní puls – slyšíme oslabené ozvy, na RTG dilatace srdečního stínu);
 • na výpotek musíme též myslet v prvním měsíci po operaci srdeční vady.

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

 • Idiopatické;
 • infekční: viry (coxsackie A,B, mononukleóza, hepatitida B, AIDS, cytomegalovirus), bakterie (pneumokoky, stafylokoky, streptokoky)…;
 • akutní infarkt myokardu (pericarditis epistenocardiaca nad ložiskem);
 • urémie;
 • nádorová onemocnění (karcinom plic, prsu, leukémie,…);
 • autoimunitní onemocnění;
 • sarkoidóza, záněty střev, amyloidóza;
 • léková (hydralazin, procainamid, isoniasid, difenylhydantion,..);
 • posttraumatická: trauma hrudníku (hemoperikard,…);
 • pooperační: postperikardiotomický syndrom;
 • myxedém;
 • chyloperikard [1].

Konstriktivní perikarditida (pericarditis constrictiva)[upravit | editovat zdroj]

 • Definice: chronický stav, při kterém je rigidní perikard překážkou znemožňující normální plnění srdce krví [1];
 • Důsledek: snížený srdeční výdej a výrazné městnání krve v játrech;
 • Klinický obraz: dušnost, únavnost, později otoky dolních končetin, ascites, nechutenství, hubnutí, dyspepsie [1];
 • u dětí je velmi vzácná, v minulosti byla často s tbc zánětem;
 • je velmi těžké odlišit toto postižení od restriktivní KMP.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. ©2007. [cit. 2010]. <http://jirben.wz.cz>.

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. a b c d KLENER, Pavel, et al. Vnitřní lékařství. 3. vydání. Praha : Galén, 2006. s. 303. ISBN 80-7262-430-X.