Srdeční selhání (rozcestník)

From WikiSkripta

Klinický obraz srdečního selhání.

Srdeční selhání je patofyziologický stav, při kterém srdce není schopno zajistit dostatečný srdeční výdej k pokrytí cirkulačních a metabolických potřeb organismu. Klinicky se manifestuje příznaky systémového či plicního žilního městnání v kombinaci s poklesem systémového prokrvení. Po vyčerpání možností adaptačních mechanismů dochází ke kompletnímu zhroucení oběhu.[1]


Rozcestník Pro tento dotaz je ve WikiSkriptech více článků.

Reference[edit | edit source]

  1. NOVÁK, Ivan, et al. Intenzivní péče v pediatrii. 1. vydání. Galén, 2008. s. 258. ISBN 978-80-7262-512-3.