Pleuritida

From WikiSkripta


Pleuritida je zánětlivé onemocnění pleury, které často doprovází jiné patologické procesy pohrudnice, přilehlé plicní tkáně, orgánů mediastina nebo hrudní stěny. Nejčastěji má povahu serózního zánětu. Nejhorší forma pleuritidy z hlediska prognózy je empyém.

Podle obsahu pohrudniční dutiny rozlišujeme:

 • suchá, pleuritis sicca – bez přítomnosti tekutiny v pleurální dutině,
 • vlhká, pleuritis humida – v pleurální dutině je přítomna tekutina, vzniká fluidothorax, tekutina buď obsahuje proteiny (exsudát), nebo jde pouze o ultrafiltrát plazmy (transudát).

Klinický obraz[edit | edit source]

Suchá pleuritida[edit | edit source]

 • Bolesti na hrudníku, omezení dýchacích pohybů, dráždivý kašel, teplota,
 • poslechově – třecí šelest.

Vlhká pleuritida[edit | edit source]

Fluidothorax
 • Mezi listy pleury se hromadí tekutina,
 • Bolesti vychází z iritace parietální pleury, mohou se propagovat do ramene, břicha či krku a to především při dýchání, kašli, kýchání
 • Rychlejší a povrchovější dýchání
 • Dušnost, suchý kašel

Diagnostika[edit | edit source]

 • Fyzikální vyšetření – ztemnělý poklep, oslabené sklípkové dýchání, snížení fremitu a bronchofonie,
 • RTG – zastínění nad bránicí, vymizení úhlu nad bránicí – k potvrzení je třeba udělat i snímek na boku.
 • ultrasonografie hrudníku

Zjistíme-li tekutinu v pleurální dutině, je třeba pátrat po jejím původu. Provedeme pleurální punkci, čímž i zmenšíme pacientovi dušnost a diskomfort.

Tekutinu vyšetříme:

 • bakteriologicky,
 • biochemicky,
 • cytologicky.

Musíme rozlišit transudát a exsudát:

 • transudát – většinou bilaterální, chudý na bílkoviny

- bývá u srdečních vad při srdečním selhání, při cirhóze, nefrotickém syndromu, peritoneální dialýze, kolagenózách, plicní embolii

 • exsudát – většinou jednostranný, bohatý na bílkoviny

- záněty, tumory, tuberkulóza, hemothorax, perforace jícnu, pankreatitidy

Provedení punkce[edit | edit source]

Punkci provádíme vsedě v 7. mezižebří v zadní axilární čáře (úroveň špičky lopatky při zvednuté paži).

 1. po farmakologickém zklidnění, LA a při monitoraci saturace,
 2. jehlu vedeme při horním okraji žebra,
 3. po skončení je nutno dát kompresivní obvaz.

Komplikacepneumotorax, hemotorax.

Terapie[edit | edit source]

 • Záleží na příčině,
 • punkce či drenáž,
 • při empyému ATB[1].


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • ČEŠKA, Richard. Interna. - vydání. Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. ISBN 9788075537829.

Reference[edit | edit source]

 1. HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC, et al. Pediatrie. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. s. 227. ISBN 80-7262-178-5.