Pleuritida

Z WikiSkript


Pleuritida je zánětlivé onemocnění pleury, které často doprovází jiné patologické procesy pohrudnice, přilehlé plicní tkáně, orgánů mediastina nebo hrudní stěny. Nejčastěji má povahu serózního zánětu.

Podle obsahu pohrudniční dutiny rozlišujeme:

 • suchá, pleuritis sicca – bez přítomnosti tekutiny v pleurální dutině,
 • vlhká, pleuritis humida – v pleurální dutině je přítomna tekutina, vzniká fluidothorax, tekutina buď obsahuje proteiny (exsudát), nebo jde pouze o ultrafiltrát plazmy (transudát).

Klinický obraz[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Suchá pleuritida[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Bolesti na hrudníku, omezení dýchacích pohybů, dráždivý kašel, teplota,
 • poslechově – třecí šelest.

Vlhká pleuritida[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Fluidothorax
 • Mezi listy pleury se hromadí tekutina,
 • bolesti vystřelují do stejnostranného ramene, dušnost, kašel, horečka,
 • fyzikální vyšetření – poklepové zkrácení, oslabený poslech, snížení fremitu a bronchofonie,
 • rtg – zastínění nad bránicí, vymizení úhlu nad bránicí – k potvrzení je třeba udělat i snímek na boku.

Diagnóza[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zjistíme-li tekutinu v pleurální dutině, je třeba pátrat po jejím původu. Provedeme pleurální punkci, čímž i zmenšíme pacientovi dušnost a diskomfort. Tekutinu vyšetříme:

 • bakteriologicky,
 • biochemicky,
 • cytologicky.

Musíme rozlišit transudát a exsudát:

 • transudát – bývá u srdečních vad při srdečním selhání, při cirhóze, nefrotickém syndromu, peritoneální dialýze, kolagenózách, plicní embolii…,
 • exsudát – záněty, tumory, tbc, hemothorax, perforace jícnu, pankreatitidy….

Provedení punkce[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Punkci provádíme vsedě v 7. mezižebří v zadní axilární čáře (úroveň špičky lopatky při zvednuté paži)

 1. po farmakologickém zklidnění, LA a při monitoraci saturace,
 2. jehlu vedeme při horním okraji žebra,
 3. po skončení je nutno dát kompresivní obvaz.

Komplikacepneumotorax, hemotorax

Terapie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Záleží na příčině,
 • punkce či drenáž,
 • při empyému ATB[1].


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC, et al. Pediatrie. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. s. 227. ISBN 80-7262-178-5.