Pleurální punkce a drenáž (pediatrie)

From WikiSkripta

Pleurální punkce (pediatrie)

Schéma punkce rozsáhlého levostranného pneumotoraxu
Urgentní indikace
Provedení
 • dítě je v poloze na zádech;
 • je-li čas, provedeme adekvátní analgosedaci;
 • vpich vedeme nad horním okrajem žebra v medioklavikulární čáře ve 2.–3. mezižebří.

CAVE!!! Horní okraj žebra nutno respektovat z důvodu možného poranění nervově-cévního svazku, který probíhá při spodním okraji žebra.


 • 2. mezižebří se nachází bezprostředně pod klavikulou;
 • s výhodou požíváme i.v. "modrou" kanylu (u novorozenců 22G kanylu,u starších 18G kanylu);
 • po průniku do interpleurálního prostoru vytáhneme jehlu a kanylu zavedeme hlouběji;
 • urgentní evakuaci vzduchu provádíme pomocí stříkačky, jinak lépe je kanylu napojit pomocí spojovací hadičky a trojcestného kohoutu na 20ml stříkačku, kterou potom evakuujeme vzduch;
 • v případě superurgence u tenzního PNO převedeme tenzní PNO na otevřený pomocí jehly nebo lépe sady jehel.
Drenážní systémy u dětských pacientů
Definitivní ošetření spočívá v zavedení hrudního drénu s aktivním odsáváním;
 • pacient je v poloze na zádech, postižená strana může být lehce podložená, ruka na postižené straně je zvednutá za hlavou;
 • místem vpichu je 4. nebo 5. mezižebří mezi přední a střední axilární čárou, místo vpichu dezinfikujeme, zarouškujeme a infiltrujeme 1% mesocainem;
 • v místě vpichu provedeme skalpelem drobnou horizontální kožní incizi, přes ní potom peánem na tupo pronikáme po horním okraji žebra (opět musíme chránit nervově-cévní svazek jdoucí při spodním okraji); drén zachytíme do peánu a zavedeme do pleurální dutiny;
 • průnik se projeví náhlou ztrátou odporu;
 • incizi uzavřeme, drén fixujeme a připojíme na kontinuální odsávání s negativním tlakem (systém dle Bülaua nebo aqua seal).

Drenáž pleurální dutiny (pediatrie)

Indikace
 • evakuace pleurální tekutiny, která způsobuje respirační distress;
 • odběr pleurální tekutiny na diagnostické účely.
Provedení
 • pleurální punkci provádíme u dětí v sedě v 7. nebo 8. mezižebří v zadní čáře axilární (zhruba na úrovni špičky lopatky při zvednuté paži), případně v 5. nebo 6. mezižebří ve střední axilární čáře (vpravo pícháme o jeden mezižeberní prostor výše);
 • samozřejmostí je adekvátní analgosedace / lokální anestezie, s výhodou monitoring SaO2 během výkonu;
 • punkci vedeme nepřerušovaně, kolmo na stěnu hrudníku při horním okraji žebra do pleurální dutiny;
 • po propíchnutí parietální pleury se skloní směr jehly tangenciálně směrem k páteři, čímž se hrot jehly dostane více k parietální pleuře;
 • na jehlu/katétr nasadíme trojcestný kohout tak, aby vzduch nemohl proniknout do pleurální dutiny a zároveň bylo možno aspirovat pleurální tekutinu;
 • po skončení punkce rychle vytáhneme jehlu a kryjeme místo punkce kompresivním obvazem a provádíme kontrolní RTG plic.
Komplikace


Diferenciální diagnóza pleurálního exsudátu a transsudátu

Transsudát

Exsudát

 • pH < 7,2;
 • bílkoviny P/S > 0,5;
 • LDH P/S > 0,6;
 • glukóza (mmol/l) > 2,22;
 • leukocyty > 10 000.


Odkazy

Zdroj

 • HAVRÁNEK, Jiří: Pleurální punkce a drenáž. (upraveno)

Související články