Nemoci pleury

From WikiSkripta

Pleuritida[edit | edit source]

Pleuritida je zánětlivé onemocnění pleury, které často doprovází jiné patologické procesy pohrudnice, přilehlé plicní tkáně, orgánů mediastina nebo hrudní stěny. Nejčastěji má povahu serózního zánětu. Nejhorší forma pleuritidy z hlediska prognózy je empyém.

Podle obsahu pohrudniční dutiny rozlišujeme:

 • suchá, pleuritis sicca – bez přítomnosti tekutiny v pleurální dutině,
 • vlhká, pleuritis humida – v pleurální dutině je přítomna tekutina, vzniká fluidothorax, tekutina buď obsahuje proteiny (exsudát), nebo jde pouze o ultrafiltrát plazmy (transudát).

Klinický obraz[edit | edit source]

Suchá pleuritida[edit | edit source]

 • Bolesti na hrudníku, omezení dýchacích pohybů, dráždivý kašel, teplota,
 • poslechově – třecí šelest.

Vlhká pleuritida[edit | edit source]

Fluidothorax
 • Mezi listy pleury se hromadí tekutina,
 • Bolesti vychází z iritace parietální pleury, mohou se propagovat do ramene, břicha či krku a to především při dýchání, kašli, kýchání
 • Rychlejší a povrchovější dýchání
 • Dušnost, suchý kašel

Diagnostika[edit | edit source]

 • Fyzikální vyšetření – ztemnělý poklep, oslabené sklípkové dýchání, snížení fremitu a bronchofonie,
 • RTG – zastínění nad bránicí, vymizení úhlu nad bránicí – k potvrzení je třeba udělat i snímek na boku.
 • ultrasonografie hrudníku

Zjistíme-li tekutinu v pleurální dutině, je třeba pátrat po jejím původu. Provedeme pleurální punkci, čímž i zmenšíme pacientovi dušnost a diskomfort.

Tekutinu vyšetříme:

 • bakteriologicky,
 • biochemicky,
 • cytologicky.

Musíme rozlišit transudát a exsudát:

 • transudát – většinou bilaterální, chudý na bílkoviny

- bývá u srdečních vad při srdečním selhání, při cirhóze, nefrotickém syndromu, peritoneální dialýze, kolagenózách, plicní embolii

 • exsudát – většinou jednostranný, bohatý na bílkoviny

- záněty, tumory, tuberkulóza, hemothorax, perforace jícnu, pankreatitidy

Provedení punkce[edit | edit source]

Punkci provádíme vsedě v 7. mezižebří v zadní axilární čáře (úroveň špičky lopatky při zvednuté paži).

 1. po farmakologickém zklidnění, LA a při monitoraci saturace,
 2. jehlu vedeme při horním okraji žebra,
 3. po skončení je nutno dát kompresivní obvaz.

Komplikacepneumotorax, hemotorax.

Terapie[edit | edit source]

 • Záleží na příčině,
 • punkce či drenáž,
 • při empyému ATB[1].

Mezoteliom[edit | edit source]

Mezoteliom – mikrokopický obraz
RTG – mezoteliom v levé pleurální dutině
CT maligního mezoteliomu pravé plíce

Mezoteliom je nádor vycházející z mezotelu (výstelka tělních dutin pocházející z coelomového epitelu − mezodermálního původu).

Patologie[edit | edit source]

Mikroskopicky tvoří mezotel jedna vrstva plochých buněk nasedajících na bazální membránu, pod ní se nachází vrstvička subserózního vaziva, jeho buňky si zachovávají schopnost dvojí diferenciace – směrem k epiteloidním i k fibrózním strukturám. Tomu odpovídají také mikroskopické formy nádorů:

 1. epiteliální – papily pokryté oploštělými buňkami,
 2. fibrózní (mezenchymová) – vřetenovité buňky vzhledu fibroblastů,
 3. smíšená (bifázická) – přítomnost epiteliální i vazivové komponenty.


Biologická povaha mezoteliomu může být benigní i maligní (u maligních mezoteliomů je charakteristické implantační metastazování – diseminace po seróze (tzv. difuzní maligní mezoteliom), vzniká deskovité ztluštění viscerálního i parietálního serózního listu, dále nádor invazivně vrůstá do tělní stěny a do vnitřních orgánů).

Makroskopicky se mezoteliomy vyskytují v podobě:

 1. difuzní – především epiteloidní mezoteliomy,
 2. lokalizované – především fibrózní mezoteliomy.

Lokalizace mezoteliomů: pleura, perikard, peritoneum, periorchium (zde se nazývají adenomatoidní nádory a jsou vždy benigní).

Klinická část[edit | edit source]

Příznaky − bolest na hrudi a dušnost (souvisí často s hemorhagickým výpotkem v pleurální dutině).

Vyšetřovací metody − RTG, CT, HRCT, biopsie pleury (peritonea), vyšetření exsudátu.

Mezoteliom jako nemoc z povolání − souvisí obvykle s mnohaletou expozicí azbestu. Od expozice až po vznik nádoru uplyne obvykle až několik desítek let (i více než 50 let).

Terapie: blokace tvorby nukleotidů, Pemetrexed, Cis-platina


Video v angličtině, definice, patogeneze, příznaky, komplikace, léčba.

Reference[edit | edit source]

 1. HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC, et al. Pediatrie. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. s. 227. ISBN 80-7262-178-5.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]