Kussmaulovo dýchání

From WikiSkripta

Heslo
Kussmaulovo dýchání

Charakteristika: výrazná hyperpnoe a značně zvětšená minutová ventilace s výrazným dechovým úsilím[1].

Kussmaulovo dýchání je typickým projevem respirační kompenzace metabolické acidózy. Zvýšená koncentrace protonů vodíku stimuluje periferní receptory v glomus aorticum (cestou n. vagus) a glomus caroticum (cestou n. glossopharyngeus), které aktivují dýchací centra a zvyšují ventilaci.[2]Objevuje se např. při diabetické ketoacidóze či renálním selhání[1].

Je pojmenováno po německém lékaři Adolphu Kussmaulovi (1822–1902)[3].


Odkazy

Související články

Reference

  1. a b LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ, et al. Preklinická pediatrie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. s. 106-107. ISBN 978-80-7262-438-6.
  2. ROKYTA, Richard, et al. Fyziologie a patologická fyziologie : pro klinickou praxi. 1. vydání. 2015. 712 s. s. 189. ISBN 978-80-247-4867-2. .
  3. MATTESON, EL a FJ KLUGE. Think clearly, be sincere, act calmly: Adolf Kussmaul (February 22, 1822-May 28, 1902) and his relevance to medicine in the 21st century. Curr Opin Rheumatol [online]. 2003, roč. 15, vol. 1, s. 29–34, dostupné také z <http://meta.wkhealth.com/pt/pt-core/template-journal/lwwgateway/media/landingpage.htm?issn=1040-8711&volume=15&issue=1&spage=29>. ISSN –. PMID: 12496507.