Ortopnoická poloha

Z WikiSkript

Heslo


Ortopnoická poloha ulehčuje dýchání maximální expanzí hrudníku. Je často vyhledávána nemocnými s expiračními problémy. Nemocný sedí popř. stojí v mírném předklonu. Ruce má rozevřeny do široka, opřeny do široké baze např. o jídelní stolek.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroj

  • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I :  obecná část. 1. vydání. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4.