Epistaxe

From WikiSkripta

Epistaxe (epi stazein = ukapávat) je přechodné krvácení z porušených cév v oblasti nosní sliznice[1]. Nejčastěji z locus Kiesselbachi – kavernózní pleteň na septu ve výši předního okraje dolní skořepy. Epistaxe je v některých případech urgentní stav v ORL.

Epistaxe
Cévní zásobení nosní dutiny: 1)a. carotis communis; 2)a. carotis externa; 3)a. carotis interna; 4)a. facialis; 5) a. ophthalmica; 6)a. ethmoidalis posterior; 7)a. ethmoidalis anterior; 8)a. maxillaris; 9)a. palatina descendens; 10)a. sphenopalatina

Etiologie[edit | edit source]

Patří mezi běžné příhody, vzniká z příčin místních i celkových. Provokační momenty: smrkání, kýchání, předklon, mytí v horké vodě.

Místní příčiny
 • Nejčastěji trauma obličeje, zejména zlomeniny nosní kostry, případně septa. Krvácení je obvykle z locus Kiesselbachi a snadno se zastaví. Případně se jedná o zlomeniny frontobazální a maxilofaciální. V tomto případě jde o krvácení z a. sphenopalatina nebo aa. ethmoidales, a to už vyžaduje tamponádu nosu.
 • Akutní nebo chronická rinosinusitida, resp. granulomatózní záněty (TBC, syfilis, sarkoidóza).
 • Nádory: krvácivý polyp septa, angiofibrom nosohltanu; karcinom, maligní melanom, lymfom.
 • Těžké ataky kašle (při pertusi či pseudokrupu); usilovné smrkání.
 • Mechanické čištění nosu, cizí tělesa.
 • Nasální aplikace drog
 • Adenoidní vegetace.
Celkové příčiny

Diagnostika[edit | edit source]

 1. Anamnéza-
 2. měření tlaku, pulzu;
 3. endoskopie nosu, přední rinoskopie;
 4. vyšetření krevního obrazu (trombocyty), INR (Quick), APTT; často se objevuje leukocytóza; při masivnějším krvácení doprovázeném posthemoragickou hypotenzí může být zvýšená hladina urey
 5. vyšetření internistou, hematologem.

Léčba[edit | edit source]

Při prudké či probíhající epistaxi je prioritou zastavit krvácení a lokalizovat zdroj. Dovyšetření příčin poté v druhé době.

První pomoc
 • Do dírek vsuneme tampóny a necháme postiženého, aby silně tiskl křídla nosní.
 • Hlavu nezakláníme, aby krev nezatékala do krku.
Přední nosní tamponáda
 • Pokud to situace dovoluje, po odstranění koagula anemizujeme a anestezujeme sliznici nosu.
 • Tamponádu provádíme mulovým proužkem namočeným v Ophtalmo-azulenu nebo Ophtalmo-framykoinu.
 • Skládáme ho etážově od spodiny ke stropu nosní dutiny.
 • Na závěr přikládáme prakový obvaz.
 • Dobře provedená tamponáda téměř vždy zastaví krvácení.
 • Můžeme ponechat až 2 dny.
 • Přední mastná tamponáda - proužky napuštěné antibiotickou mastí, vazelínou.
 • Přední vstřebatelná tamponáda - Gelaspon®, Spongostan®.
Zadní nosní tamponáda;
 • Používáme objemný tuhý mulový tampon individuální velikosti.
 • Do nosní dírky na postižené straně vsuneme katétr, přecházíme nosní dutinou, přes choany a konec katétru vyvedeme z úst.
 • Stehem navážeme tampon a táhneme zpět (tampony tedy budou v nosohltanu).
 • Doplňujeme přední nosní tamponádou.
 • Tamponádu ponecháme 48 hodin. (Pokud necháváme déle, nutno jistit ATB).
 • Kontrolujeme krevní tlak a krevní obraz.
Balónková tamponáda
 • Vyrábí se v několika velikostech, zavádění je snadné. Je kanalizovaná (umožňuje dýchání nosem).
Embolizace nebo podvaz a. maxillaris.
 • Provádí se zcela výjimečně.

Elektrokoagulace cévy pinzetou - bipolární/monopolární.

Chemokauterizace - poleptání drobných cév roztokem AgNO3.

CAVE!!! Po zastavení krvácení je nutno pátrat po příčině epistaxe!


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. MUNTAU, Ania Carolina. Pediatrie. 4. vydání. Praha : Grada, 2009. s. 325. ISBN 978-80-247-2525-3.

Zdroj[edit | edit source]

 • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 2011-01-08]. <http://www.stefajir.cz/>.
 • HYBÁŠEK, Ivan a Jan VOKURKA. Otorinolaryngologie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1019-1.

Externí odkazy[edit | edit source]