Karcinom

Z WikiSkript
Heslo

Karcinóm je zhubný nádor vznikajúci z epitelu (vystieľa a pokrýva radu orgánov: sliznice tráviaceho, dýchacieho, močového a pohlavného systému, koža, žľazy, …).

Podľa konzistencie (pomer nádoroveho tkaniva (parenchýmu) ku obsahu väziva):

  • Mäkký (medulárny): nádorový parenchým viac ako 50 %; hocikedy závisely len na diagnostike;
  • Stredne tuhý (carcinoma simplex): pomer parenchýmu k väzivu cca rovnaký;
  • Tuhý skirhotický (scirrhus): podiel väziva viac ako 50 %.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin, et al. Veľký lekársky slovník. 1. vydání. Praha : Maxdorf, 2002. 923 s. ISBN 80-85912-43-0.