Kyselina acetylsalicylová

Z WikiSkript

Heslo
Kyselina acetylsalicylová


Kyselina acetylsalicylová je derivátem kyseliny salicylové (ta patří mezi aromatické hydroxykyseliny). Ireverzibilně inhibuje enzym cyklooxygenázu (COX), s větší tendencí k inhibici COX-1 (konstituční enzym) oproti COX-2 (indubicilní enzym). Tato schopnost inhibice je přisuzována labilní, esterově vázané acetátové skupině. Kyselina acetylsalicylová takto tedy blokuje cyklizační cestu přeměny kyseliny arachidonové a brání následovně tvorbě eikosanoidů.

Působí jako analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum a antitrombotikum (má protidestičkové účinky). Je součástí léčiv jako je Acylpyrin® či Aspirin® a patří mezi nejrozšířenější léky.

CAVE!!! Kyselinu acetylsalicylovou nepodáváme dětem do 12 let kvůli možnému vzniku Reyeova syndromu.Odkazy

Související články

Externí odkazy

Použitá literatura

  • LEDVINA, Miroslav, et al. Biochemie pro studující medicíny I. díl. 2. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2009. 269 s. ISBN 978-80-246-1416-8.
  • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 672 s. ISBN 978-80-7262-373-0.

LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Martin WEHLING. Farmakologie a toxikologie : 47 tabulek. - vydání. Grada Publishing a.s., 2002. 696 s. s. 330. ISBN 80-7169-976-4.