Kyselina acetylsalicylová

From WikiSkripta

Kyselina acetylsalicylová


Kyselina acetylsalicylová je derivátem kyseliny salicylové (ta patří mezi aromatické hydroxykyseliny). Ireverzibilně inhibuje enzym cyklooxygenázu (COX), s větší tendencí k inhibici COX-1 (konstituční enzym) oproti COX-2 (inducibilní enzym). Tato schopnost inhibice je přisuzována labilní, esterově vázané acetátové skupině. Kyselina acetylsalicylová takto tedy blokuje cyklus přeměny kyseliny arachidonové čímž brání následně tvorbě eikosanoidů.

Působí jako analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum a antitrombotikum (má protidestičkové účinky). Je součástí léčiv jako je Acylpyrin® či Aspirin® a patří mezi nejrozšířenější léky.

CAVE!!! Kyselinu acetylsalicylovou nepodáváme dětem do 12 let kvůli možnému vzniku Reyeova syndromu.Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • LEDVINA, Miroslav, et al. Biochemie pro studující medicíny I. díl. 2. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2009. 269 s. ISBN 978-80-246-1416-8.
  • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 672 s. ISBN 978-80-7262-373-0.

LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Martin WEHLING. Farmakologie a toxikologie : 47 tabulek. - vydání. Grada Publishing a.s., 2002. 696 s. s. 330. ISBN 80-7169-976-4.