Mallory-Weissův syndrom

Z WikiSkript

Heslo
Mallory-Weiss syndrom.png

Mallory-Weissův syndrom vzniká jako důsledek opakovaného a usilovného zvracení (často po alkoholovém excesu). Jde o krvácení, které je způsobeno vznikem podélných trhlin ve sliznici jícnu v oblasti esofagogastrické junkce. Nedochází k perforaci celé stěny jícnu, ale jen do submukózy, kde se nachází krevní a lymfatické pleteně.

Na začátku zvracení není krev, která se objevuje až v následných porcích zvratků (kávová sedlina). Při masivním krvácení se může projevit melénou.

Krvácení je většinou nezávažné a nevyžaduje léčbu.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  •  ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.