Tetanie

From WikiSkripta

Tetanie je syndrom zvýšené dráždivosti CNS a PNS, která vzniká změnami koncentrací iontů v ECT.

 • Nervosvalová dráždivost = (Ca2+ × H+ × Mg2+) / (K+ × PO42- × OH-).

Příčiny[edit | edit source]

Hypokalcemická tetanie[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Hypokalcemie.

Normokalcemická tetanie[edit | edit source]

Manifestní tetanie[edit | edit source]

 • Klasicky se projeví ve třech formách:
  1. opakující se generalizované tonické křeče při plném vědomí nemocného – začínají z konečků prstů a šíří se kraniálně;
  2. karpopedální spazmus (tonická flexe zápěstí, extenze prstů, addukce palce do dlaně), spazmy jsou velice bolestivé, mezi záchvaty přetrvává parestézie – zvýšená dráždivost periferních nervů končetin;
  3. laryngospazmus – křeč svaloviny laryngu, hlasité namáhavé inspirium, dyspnoe, cyanóza.

Latentní tetanie[edit | edit source]

 • Projeví se jako tzv. spazmofilie – sklon ke křečím;
 • projevuje se křečemi po ischémii nebo po elektrickém či mechanickém dráždění.
 • Prokazuje se různými příznaky:
  • Chvostkův příznak – poklep před uchem na n. VII → škube se koutek;
  • Lustův příznak – fenomén nervi peronei – poklep nad proximální hlavičku fibuly → zdvihnutí laterálního okraje nohy;
  • Trousseauův příznak – manžetu tonometru nafoukneme na paži, to ischemizuje nervy paže – spazmus.

Diferenciální diagnostika[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. ©2007. [cit. 2010]. <http://jirben.wz.cz>.