Extracelulární tekutina

From WikiSkripta


Heslo

Extracelulární tekutina (ECT) je tekutina v těle uložená mimo buňky. Tvoří asi 20 % celkové tělesné hmotnost. Hlavním kationtem ECT je Na+, hlavním aniontem je Cl-.

ECT se dále dělí na: intersticiální tekutinu, plazmu a transcelulární tekutinu.


Odkazy

Zdroj