Disekce hrudní aorty

From WikiSkripta


Disekce hrudní aorty je náhlá cévní příhoda s dramatickým průběhem, bezprostředně ohrožuje život.

Patogeneze[edit | edit source]

Histopatologický obraz disekce hrudní aorty u pacienta bez Marfanova syndromu. Poškozená část aorty byla chirurgicky odstraněna a nahrazena cévní protézou. Barvení Victoria blue a HE.
 • Rozštěpení aortální stěny vzniklé proniknutím krve trhlinou v intimně a medii.
 • Trhlinka vzniká nejčastěji nad odstupem koronárních arterií nebo v oblasti aortálního istmu.
 • Z místa trhliny se disekce může šířít periferně i centrálně, může postihnout celý obvod nebo jen část. Kanál se může šířit i na karotidy nebo na viscerální větve aorty.
 • Na konci disekce může dojít k další trhlince (reentry) a vytvoří se komunikující kanál
Důsledky
 • Kanál utlačuje pravé lumen aorty i s odstupy.
 • Disekce vzniklá nad koronárními arteriemi se často šíří i centrálně a odtrhne komisury aortální chlopně se vznikem výrazné insuficience.
Příčiny


Video v angličtině, definice, patogeneze, příznaky, komplikace, léčba.

Klasifikace[edit | edit source]

Klasifikace DeBakey a Stanford

Dříve se užívala klasifikace dle DeBakeayho, nyní nahrazena Stanfordskou klasifikací.

Stanfordská klasifikace[edit | edit source]

 • Typ A ("ascendentní") – postižena je ascendentní aorta (2x častější než typ B),
 • Typ B – postižena je descendentní aorta.

Starší klasifikace dle DeBakeyho[edit | edit source]

 • Typ I – začíná v ascendentní aortě a pokračuje na břišní,
 • Typ II – ohraničena na oblast ascendentní aorty,
 • Typ III – začíná v aortálním istmu a postihuje descendentní aortu, příp. pokračuje až na břišní.

Klinický obraz[edit | edit source]

Pitevní nález – disekce aorty
 • Náhlá šokující bolest za hrudní kostí a v zádech, může postupovat do břicha.
 • Někdy následuje šokový stav (krvácením, tamponádou, akutní srdeční insuficiencí) – obvykle umírají náhlou smrtí.
 • Někdy příznaky pozvolna ustoupí a stav se dočasně nebo trvale stabilizuje.
 • Cévní příznaky:
  • různé, podle toho, které větve aorty jsou utlačeny nebo odtrženy,
  • kraniální tepny – bezvědomí, hemiparéza,
  • subclavieischémie HK,
  • horní mezenterika – ischémie střeva,
  • renální tepny – anurie, oligurie,
  • periferní tepny – deficit nebo asymetrie pulzací(typicky proměnlivé v čase), stranová asymetrie tlaků na HKK, atd.

Diagnóza[edit | edit source]

ECHO (longitudinální průřez) nález disekce aorty
CT 3D angiografie disekce – pravé a nepravé lumen
 • Anamnéza (náhle vzniklá prudká bolest, pocit trhání),
 • fyzikální vyšetření: deficit či asymetrie pulzací na periferních tepnách, diference TK na pažích
 • zobrazovací metody:
 • pomocné metody:
  • vyloučení AIM (EKG),
  • RTG hrudníku – rozšíření stínu horního mediastina doleva,
  • echokardiografie – stanovení aortální regurgitace, perikardiálního výpotku, dif.dg. infarktu myokardu

Indikace k operaci[edit | edit source]

 • Dle typu, rozsahu, cévním postižení a celkového stavu:
  • u typu A asi polovina postižených umírá do 24 h, naděje se s každou hodinou snižuje → typ A je vždy indikován k okamžitému operačnímu řešení,
  • u typu B volíme převážně konzervativní postup, pokud není cévní symptomatologie či nehrozí ruptura.

Terapie[edit | edit source]

 • Ihned po stanovení diagnóza zahájíme medikamentózní léčbu: antihypertenziva, beta blokátory a vazodilatancia, podpora diurézy. Pacienta monitorujeme, podáváme analgetika (nedostatečná léčba bolesti vede k selhání antihypertenziv). U pacientů s hypotenzí je nutné echokardiograficky vyloučit srdeční tamponádu.

Typ A[edit | edit source]

Princip operace – snažíme se zrušit vtok do aneurysmatu, několik metod:

 • příčné protětí ascendentní aorty v místě trhliny, přešití obou konců aorty přes zevní a vnitřní měsové podložky, následná sutura aorty,
 • resekce ascendentní aorty, zpevnění konců suturou a náhrada aorty protézou,
 • Bentallova operace – náhrada aortální chlopně a ascendentní aorty konduitem s chlopní, implantace koronárek do protézy,
 • uzavření vstupu do disekce tkáňovým lepidlem se suturou aorty nebo s náhradou,
 • implantace intraluminární prstencové protézy do ascendentní aorty.

Typ B[edit | edit source]

 • Nekomplikovanou disekci typu B léčíme konzervativně (stabilizace, antihypertenziva).
 • U komplikovaných disekcí je nutné přistoupit k invazivní léčbě:
  • endovaskulární implantace stentgraftu,
  • chirurgické řešení.

Princip chirurgické léčby

 • V poloze na pravém boku, z levostranné thorakotomie, obvykle bez ECC, někdy se k ochraně ledvin a míchy před ischémií používá určitý bypass.
 • Resekce úseku s trhlinou, náhrada protézou, příp. implantace intraluminární protézy – tím zrušíme vstup a ono se to uzavře trombózou. Operace je složitější, když viscerální tepny odstupují z disekčního kanálu – je třeba provést ještě laparotomii a ony tepny znovu připojit na aortu.

Komplikace[edit | edit source]

Disekce Stanford A může způsobit akutní aortální insuficienci, srdeční selhání, hypotenzi. Uzávěr věnčitých tepen disekcí vede k AIM (nejčastěji vzniká diafragmatický infarkt uzávěrem ACD). Rupturou disekce do perikardu vznikne srdeční tamponáda.

Disekci Stanford B může komplikovat spinální, viscerální, renální či končetinová ischemie.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.


 • ČEŠKA, Richard, ŠTULC, Tomáš, Vladimír TESAŘ a Milan LUKÁŠ, et al. Interna. 3. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 964 s. ISBN 978-80-7553-780-5.

Zdroj[edit | edit source]