Chirurgie hrudní aorty

Z WikiSkript

Onemocnění hrudní aorty:

Aneurysma ascendentní aorty[upravit | editovat zdroj]

Příčiny vzniku
Mechanismus vzniku
postupně dochází k rozšiřování aortálního anulu (aortoanulární ektázie) s objemovým přetížením LK, nemocní s Marfanovým syndromem jsou ohroženi rupturou výdutě v mladém věku.

Aneurysma oblouku a descendentní aorty[upravit | editovat zdroj]

Příčiny vzniku
 • aortální oblouk – ateroskleróza,
 • descendentní aorta – ateroskleróza, traumata (decelerace s disekcí),
 • torakoabdominální výduť – ateroskleróza.

Většinou jde o pravá aneurysmata (všechny vrstvy stěny), vzácně jsou aneurysmata nepravá (po ruptuře, kde je hematom ohraničen okolními strukturami, později se jeho obvod vazivově organisuje a stěnu výdutě tak tvoří toto vazivové pouzdro).

Torakoabdominální aneurysma[upravit | editovat zdroj]

Abdominální aortální aneurysma v CT zobrazení.
 • Tlak na okolní orgány, postižení viscerálních tepen odstupujících z výdutě (bolesti břicha, bolesti v zádech), při palpaci hmatný kulovitý pulsující útvar na břiše,
Klinické příznaky
Diagnostika
Léčba
indikována při hrozící ruptuře (zvětšování aortálního stínu na RTG, zhoršující se bolest, průměr nad 6 cm – u Marfanova syndromu i menší), torakoabdominální výdutě indikovány k operaci vždy:
zavedení stent-graftu
 • Vzestupná aorta:
  • resekce vaku výdutě a náhrada cévní protézou,
  • resekce vaku výdutě těsně nad odstupem koronárních tepen s náhradou aorty protézou a s náradou aortální chlopně,
  • resekce vaku výdutě s vystřižením aortální chlopně, náhrada aorty a aortální chlopně konduitem (protéza s umělou chlopní), všití odstupu koronárních tepen do protézy.
 • Aortální oblouk:
  • resekce výdutě aortálního oblouku a jeho náhrada cévní protézou, do které je našit terčík s odstupy větví oblouku.
 • Sestupná aorta:
  • resekce výdutě a náhrada protézou,
  • implantace stent-graftů intraluminálně.
 • Torakoabdominální výduť:
  • otevření výdutě, implantace cévní protesy, všití odstupů viscerálních tepen (pokud možno i interkostální a lumbální tepny – důležité v oblasti Th9–L2, kde nejčastěji odstupuje Adamkiewiczova tepna) do protesy, kterou nakonec překryjeme vakem výdutě,
  • hlavními komplikacemi jsou paraparézy až plegie (poškození cévního zásobení míchy) a renální selhání (peroperační ischemie ledvin).


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]