Antihypertenziva

Z WikiSkript
Urapidil - centrální antihypertenzivum v ampuli k iv aplikaci (agonista 5-HT1-receptorů - snižuje centrální tonus sympatiku)

Farmaka vedoucí ke snížení patologicky zvýšeného tlaku krve (TK) ≥ 140/90. Význam používání antihypertenziv má několik aspektů. Nejedná se sice o léčbu příčin onemocnění (terapii kauzální), ale o ovlivnění jeho symptomů (terapii symptomatickou). Přesto jsou antihypertenziva přínosná:

 • představují prevenci poškození cév a vývoje arteriosklerózy;
 • snižují morbiditu (potlačují vývoj komplikací hypertenze, např. poškození ledvin, následky zátěže srdce apod.) a mortalitu.

Nutnost účinné terapie hypertenze je podložená výraznou redukcí incidence komplikací a mortality. Zahájení terapie se řídí určitými pravidly.

Nefarmakologická léčba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Restrikce přívodu soli (< 6 g NaCl/den),
 • redukce tělesné hmotnosti,
 • vyvarování se kouření, omezení alkoholických nápojů,
 • pravidelná fyzická aktivita, omezení stresových situací, relaxace,
 • zvýšený příjem K+, Ca2+, Mg2+ a omega-3 nenasycených mastných kyselin.

Farmakologická léčba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Podle účinku lze antihypertenziva třídit do 4 hlavních skupin (lze zde využít „pravidla ABCD“):

α-blokátory a centrálně působící látky se používají především pro kombinační léčbu. Přímá vazodilatancia se v ČR nepoužívají.[1]


Strategie farmakoterapie hypertenze[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

U lehké hypertenze zahajujeme léčbu monoterapií, ke které je možno s ohledem na průvodní onemocnění zvolit β-blokátory, diuretika, blokátory Ca2+ kanálů nebo ACEI. V selekci vhodného léčiva postupujeme s ohledem na stav nemocného. Obecně platí:

V případě neúspěchu monoterapie lze použít kombinace.

Mezi účinné a dobře tolerované kombinace patří:[2]

 1. Diuretikum + ACEI / blokátor AT1 receptorů,
 2. blokátor Ca2+ kanálů (dihydropyridinového typu) + β-blokátor,
 3. blokátor Ca2+ kanálů + ACEI / blokátor AT1 receptorů,
 4. diuretikum + β-blokátor,
 5. α-blokátor + β-blokátor.

Zástupci[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Jednotlivé třídy antihypertenziv
ACEI
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu.
ARBs
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Blokátory receptorů pro angiotenzin II.
β-blokátory
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce β-blokátory.
Diuretika
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Diuretika.
Látky s centrálními účinky – centrálně působící α2-mimetika
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Centrálně působící α2-mimetika.
Přímá vazodilatancia
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Přímá vazodilatancia.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. WIDIMSKÝ JR, Jiří, et al. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze – verze 2007 : Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Cor et Vasa [online]. 2008, vol. 50, no. 1, s. K 12, dostupné také z <WWW: <http://www.e-coretvasa.cz/casopis/data_view?id=186>>. ISSN 0010-8650. 
 2. DÍTĚ, P., et al. Vnitřní lékařství. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-496-6.