Kalium šetřící diuretika

From WikiSkripta


chemická struktura spironolaktonu
Kalium-kanrenoát (Aldactone®) 125 mg v ampuli pro i. v. aplikaci
chemická struktura amiloridu
chemická struktura kalium-kanrenoátu

Kalium šetřící diuretika působí jako antagonisté aldosteronu ve sběrném kanálku a v dolní části distálního tubulu. Může jít o přímý antagonismus – např. spironolakton působí jako blokátor mineralokortikoidního receptoru. Naproti tomu např. amilorid inhibuje transport Na+ iontovými kanály v luminální membráně, takže snižuje resorpci sodíku. Tím se snižují i ztráty draslíku do moči, neboť resorpce Na+ ze sběrných kanálků vytváří v jejich lumen negativní elektrický potenciál, jenž usnadňuje sekreci K+ a H+ do moči.

Zástupci[edit | edit source]

Mezi hlavní zástupce řadíme:

  • spironolaktonStátní úřad pro kontrolu léčiv: spironolakton a jeho aktivní metabolit, kalium-kanrenoátStátní úřad pro kontrolu léčiv: kalium-kanrenoát
  • amiloridStátní úřad pro kontrolu léčiv: amilorid.

Indikace[edit | edit source]

Zvýšený mineralokortikoidní vliv daný primárním nebo sekundárním aldosteronismem. Sekundární aldosteronismus je důsledkem srdečního selhávání, jaterní cirhózy, nefrotického syndromu a podávání thiazidových a kličkových diuretik.

Nežádoucí účinky a toxicita[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]