Aldosteron

From WikiSkripta

aldosteron
Chemická struktura aldosteronu
Chemická struktura aldosteronu
Žláza kůra nadledvin
Cílový orgán/tkáň ledviny, potní a slinné žlázy, střevo
Účinky regulace natrémie, kalémie a objemu ECT
Schéma steroidogeneze.

Aldosteron je steroidní hormon, který vzniká a je secernovaný v zona glomerulosa kůry nadledvin. Jedná se o hlavní mineralokortikoid, jehož prekurzorovou molekulou je cholesterol. Aldosteron je v plazmě transportován buď volně nebo ve vazbě na plazmatické bílkoviny, jeho účinek v cílové tkáni je zprostředkován jadernými receptory. Sekrece aldosteronu se zvyšuje vlivem hyperkalémie a angiotenzinu II. Naopak mírný pokles sekrece aldosteronu je způsoben hypernatrémií. Přítomnost adrenokortikotropního hormonu (ACTH) je nezbytná pro sekreci aldosteronu, ale má jen malý regulační význam.

Funkce[edit | edit source]

Hladina plazmatického aldosteronu je nízká, obvykle se pohybuje kolem hodnoty 0,17 nmol/l [1]. Hormon je hlavním regulátorem natrémie, kalémie a objemu extracelulární tekutiny.

Účinky aldosteronu
Působí hlavně v ledvinách (distálním tubulu), dále pak v potních a slinných žlázách a ve střevě. V cílových orgánech podporuje resorpci Na+, a to vazbou na receptory buněk ve sběracích kanálcích a v distálních tubulech. Resorpce Na+ stimulovaná aldosteronem je doprovázená resorpcí vody (pasivně, po osmotickém gradientu), což vede ke zvýšení objemu extracelulární tekutiny a následnému zvýšení krevního tlaku. V ledvinách rovněž stimuluje exkreci K+.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Praha : Galén, 2005. 890 s. s. 374. ISBN 80-7262-311-7.

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Praha : Galén, 2005. 890 s. ISBN 80-7262-311-7.