Prolaktin

From WikiSkripta


Prolaktin
Struktura prolaktinu
Struktura prolaktinu
Žláza přední lalok hypofýzy
Struktura 3 formy, little prolactin' o 22kDa, big prolactin - 48 kDa, big big prolactin - 150 kDa [1]
Cílový orgán/tkáň mléčna žláza
Receptor prolaktinové receptory s MAPK aktivitou [2]
Účinky tvorba mateřského mléka
OMIM 176760

Prolaktin je hormon peptidové povahy tvořený a secernovaný předním lalokem hypofýzy (adenohypofýzou). Prolaktin stimuluje růst mléčné žlázy (duktálního systému) a tvorbu mateřského mléka. Sekrece prolaktinu se výrazně zvyšuje v těhotenství a několik měsíců po porodu (pokud žena kojí), mírné zvýšení sekrece nastává i při fyzické námaze a při psychickém stresu (u žen i u mužů). Sekrece prolaktinu je tlumena hormonem inhibujícím prolaktin (PIH, jedná se o dopamin tvořený v hypotalamu).

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Praha : Galén, 2005. 890 s. ISBN 80-7262-311-7.

Referecnce[edit | edit source]

  1. KIEFER, K A a W B MALARKEY. Size heterogeneity of human prolactin in CSF and serum: experimental conditions that alter gel filtration patterns. J Clin Endocrinol Metab [online]. 1978, vol. 46, no. 1, s. 119-24, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/752015>. ISSN 0021-972X. 
  2. MANCINI, Tatiana, Felipe F CASANUEVA a Andrea GIUSTINA. Hyperprolactinemia and prolactinomas. Endocrinol Metab Clin North Am [online]. 2008, vol. 37, no. 1, s. 67-99, viii, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18226731,>. ISSN 0889-8529.