Melatonin

From WikiSkripta


Melatonin
Struktura melatoninu
Struktura melatoninu
Žláza epifýza, sítnice
Struktura N-acetyl-5-methoxy tryptamin
Cílový orgán/tkáň ncl. suprachiasmaticus a více viz článek
Receptor melatoninové receptory (MT1 a MT2) spřažené s G-proteinem[1]
Účinky viz článek

Melatonin je hormon tvořený v mezimozku, konkrétně v epifýze. Buňky, které ho produkují se nazývají pinealocyty. Jeho produkce je cirkadiánní s maximem v noci. Hlavní stimul na degradaci melatoninu je světlo a hlavně jeho modrá složka o vlnové délce od 460 nm do 480 nm.[2] Cílové tkáně jsou v těle kromě mozku (ncl. suprachiasmaticus, mozková kůra), sítnice a cévy ledviny. Melatonin působí na melatoninové receptory, které existují ve 2 podtypech - MT1 a MT2. Tyto receptory jsou spřaženy s G-proteiny[1]. S věkem produkce melatoninu klesá.[3]

Účinky melatoninu[edit | edit source]

Reguluje denní rytmus skrze ncl.suprachiasmaticus. Hraje úlohu v imunitě a přes MT1 a MT2 reguluje hladkou svalovinu cév.

Je terminální antioxidant a způsobuje:

  • vzestup tvorby antioxidačních enzymů (superoxid dismutáza), [3]
  • snižuje produkci prooxidačních enzymů (NOS, lipoperoxidáza),[3]
  • inaktivací volných kyslíkatých a dusíkatých radikálů působí neuroprotektivně.[3]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá litertura[edit | edit source]

  • KITTNAR, Otomar, et al. Lékařská fyziologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2011. 790 s. ISBN 978-80-247-3068-4.

Citace[edit | edit source]

  1. a b REPPERT, S M. Melatonin receptors: molecular biology of a new family of G protein-coupled receptors. J Biol Rhythms [online]. 1997, vol. 12, no. 6, s. 528-31, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9406026>. ISSN 0748-7304. 
  2. BRAINARD, G C, J P HANIFIN a J M GREESON, et al. Action spectrum for melatonin regulation in humans: evidence for a novel circadian photoreceptor. J Neurosci [online]. 2001, vol. 21, no. 16, s. 6405-12, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11487664>. ISSN 0270-6474 (print), 1529-2401. 
  3. a b c d KITTNAR, Otomar, et al. Lékařská fyziologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2011. 790 s. ISBN 978-80-247-3068-4.