Parathormon

From WikiSkripta


Parathormon
Struktura molekuly parathormonu
Struktura molekuly parathormonu
Prekurzor prekurzor o 115 AMK
Žláza příštítná tělíska
Struktura polypeptid o 84 AMK
Cílový orgán/tkáň kosti,ledviny
Receptor PTH 1 receptory v kostech a ledvinách, PTH 2 receptory v CNS, pankreas, testes a placenta [1]
Účinky viz článek
OMIM 168450
Účinky parathormonu

Parathormon (PTH, hormon příštítných tělísek) je lineární polypeptid o 84 aminokyselinách, jenž zvyšuje propustnost buněk pro vápenaté a fosfátové ionty. Reguluje hladinu vápníku v krvi. Produkován je hlavními buňkami příštítných tělísek.

Parathormon se syntetizuje z většího prekurzoru (115 AMK) a v buňkách není uložen v zásobách. Proto se několikrát za hodinu obnovuje. Indikátorem pro syntézu je hladina kalcémie v krvi, kdy hypokalcémie stimuluje a hyperkalcémie inhibuje syntézu parathormonu. Sekreci parathormonu dále ovlivňuje inhibičně kalcitriol. Syntézu PTH stimuluje i zvýšená koncentrace fosforečnanů. Hořčík působí na sekreci PTH podobně jako vápník, avšak jeho účinek je mírnější.

Cílové tkáně PTH jsou ledviny, kosti (a zuby) a střevo. Tyto struktury jsou významné pro regulaci kalcémie; obsahují specifické receptory, které podléhají down-regulation. Kalcémie je v těle přísně regulovaná.

Účinky[edit | edit source]

PTH účinkuje trojím způsobem na cílové tkáně:

  1. Kostiresorpce kostí, po vazbě hormonu na receptory osteoblastů se uvolňuje vápník z kostní tekutiny díky vápníkové pumpě. Osteoblasty zprostředkovávají účinek hormonu osteoklastům, které takto kost resorbují. Při déletrvajícím účinku kost řídne a aktivují se zároveň osteoblastické pochody k udržení hutnosti kostí. Resorpce ale převládá nad novotvorbou.
  2. Ledviny – díky PTH se zvyšuje zpětná resorpce vápníku ve vzestupném raménku Henleovy kličky, distálním tubulu a sběracím kanálku. Zvyšuje tubulární resorpci horčíku. Naopak se zvyšuje vyloučení fosfátů snížením zpětné resorpce v proximálním tubulu.
  3. Střevo – prostřednictvím parathormonu je stimulována ledvinná 1-hydroxyláza, která mění kalcidiol na kalcitriol. Ten zajišťuje zvýšenou absorpci jak vápníku, tak fosfátů ze střev.

Má opačné účinky než kalcitonin, hormon štítné žlázy, snižující hladinu vápníku v krvi. Při hypoparathyreóze dochází k tetanickým křečím. Naopak hyperparathyreóza může znamenat riziko osteoporózy.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha : Grada, 2003. 772 s. s. 484-485. ISBN 80-247-0512-5.


  • LEDVINA, Miroslav, et al. Biochemie pro studující medicíny. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1414-4.

Reference[edit | edit source]

  1. PARFITT, A Michael. Parathyroid hormone and periosteal bone expansion. J Bone Miner Res [online]. 2002, vol. 17, no. 10, s. 1741-3, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12369776>. ISSN 0884-0431.