Gastrin

From WikiSkripta


Gastrin
Chemický vzorec gastrinu o 17 AMK
Chemický vzorec gastrinu o 17 AMK
Prekurzor preprogastrin
Žláza G-buňky antrální části žaludku, TG-buňky sliznice žaludku a tenkého střeva
Struktura polypeptid o 34, 17 nebo 14 AMK
Cílový orgán/tkáň parietální buňky žaludku
Receptor cholecystokininový receptor B spřažený s G proteinem
Účinky viz článek
OMIM 137250

Gastrin je peptidový hormon, který hraje důležitou roli v regulaci funkcí gastrointestinálního traktu. Je produkován G-buňkami v antrální části žaludeční sliznice a TG-buňkami rozptýlenými ve sliznici žaludku a tenkého střeva.[1] V menší míře je tvořen a secernován i v centrálním nervovém systému (hypofýza, hypotalamus a prodloužená mícha) a v některých periferních nervech. [2]

Prekurzor gastrinu preprogastrin je štěpený na fragmenty o různé velikosti, mezi nejčastěji zastoupené patří gastrin s 34, 17 a 14 aminokyselinovými zbytky. Jednotlivé formy se liší svou účinností i zastoupením ve tkáních.

Gastrin stimuluje sekreci žaludeční a pankreatické šťávy, inzulinu a glukagonu, motilitu žaludku a střeva, zvyšuje tonus dolního jícnového svěrače [3] a má trofický účinek na sliznici trávicího traktu. Sekrece gastrinu G-buňkami je stimulována zvýšením žaludečního pH, přítomností aminokyselin a peptidů v žaludku a parasympatikem. Naopak pokles pH žaludečního obsahu a hormon somatostatin snižují sekreci gastrinu.


Odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Praha : Galén, 2005. 890 s. s. 488. ISBN 80-7262-311-7.
  2. GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Praha : Galén, 2005. 890 s. s. 490. ISBN 80-7262-311-7.
  3. GILES, G R, M C MASON a C HUMPHRIES, et al. Action of gastrin on the lower oesophageal sphincter in man. Gut [online]. 1969, vol. 10, no. 9, s. 730-4, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1552975/?tool=pubmed>. ISSN 0017-5749. 

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ŠVÍGLEROVÁ, Jitka a Jana SLAVÍKOVÁ. Fyziologie gastrointestinálního traktu. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2008. ISBN 9788024615264.
  • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Praha : Galén, 2005. 890 s. s. 488-491. ISBN 80-7262-311-7.

Související články[edit | edit source]