Somatostatin

From WikiSkripta


Somatostatin
Molekula somatostatinu
Molekula somatostatinu
Prekurzor preprotein
Žláza D-buňky pankreatu, nc. ventromedialis hypothalamu
Struktura polypeptid o 14 nebo 28 AMK
Cílový orgán/tkáň hypofýza, GIT
Receptor somatostatinové receptory spražené s G proteinem
Účinky viz článek
OMIM 182450

Somatostatin (= hormon inhibující růstový hormon) je hormon peptidové povahy tvořený zejména v hypotalamu a D-buňkách endokrinní části pankreatu a žaludeční a střevní sliznice. Vyskytuje se ve dvou formách, které se navzájem liší počtem aminokyselin v peptidovém řetězci. Kratší forma (o 14 aminokyselinách) je produkována hlavně v CNS, delší forma (o 28 aminokyselinách) je secernována hlavně v GIT.

Somatostatin tlumí sekreci růstového hormonu a thyrotropinu v adenohypofýze, glukagonu a inzulinu v endokrinní části pankreatu, gastrinu, sekretinu, cholecystokininu a dalších gastrointestinálních hormonů v trávicím traktu. Dále inhibuje sekreci žaludeční a pankreatické šťávy, motilitu trávicího traktu a vstřebávání živin v tenkém střevě. Somatostatin tlumí pocit hladu a v některých částech mozku pravděpodobně funguje i jako nervový přenašeč.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Praha : Galén, 2005. 890 s. ISBN 80-7262-311-7.
  • ŠVÍGLEROVÁ, Jitka a Jana SLAVÍKOVÁ. Fyziologie gastrointestinálního traktu. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2008. ISBN 9788024615264.