Hepcidin

From WikiSkripta
Hepcidin
Štruktúra molekuly hepcidínu
Štruktúra molekuly hepcidínu
Žláza jatra – hepatocyty
Struktura peptid
Cílový orgán/tkáň enterocyty, makrofágy
Receptor viaže sa na ferroportín a degraduje ho
Účinky blokuje export Fe z enterocytov a z makrofágov


Hepcidín je hormón syntetizovaný v hepatocytoch. Ide o peptid, ktorý riadi metabolizmus Fe v tele. Krvou je transportovaný k cielovým tkanivám. V enterocytoch a makrofágoch blokuje export železa z buniek. Zjednodušene povedané drží Fe v bunke. Bol objavený v roku 2000 v ľudskej moči.

Funkcia[edit | edit source]

Železo sa vstrebáva v duodenu cez enterocyty a na bazolaterálnej membráne je cez ferroportin transportovené do plazmy. V prípade pôsobenia hepcidínu sa degraduje ferroportin a tým sa blokuje export železa z bunky.

Distribúcia železa v organizme

Regulácia[edit | edit source]

  • Je ovplyvniteľná zásobami Fe.
Hepcidín klesá pri anémií.
  • Syntéza hepcidínu klesá pri zvýšenej aktivite erytropoézy.
  • Syntéza hepcidínu stúpa pri zápaloch.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • TROJAN, Stanislav a Stanislav TROJAN, et al. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha : Grada, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5.
  • ROKYTA, Richard, et al. Fyziologie a patologická fyziologie : pro klinickou praxi. 1. vydání. 2015. 712 s. ISBN 978-80-247-4867-2.

Externí odkazy[edit | edit source]