Kalcitriol

From WikiSkripta

1,25-dihydroxycholekalciferol, Kalcitriol
chemická struktura 1,25-hydroxycholekalciferolu
chemická struktura 1,25-hydroxycholekalciferolu
Prekurzor 25-hydroxycholekalciferol
Žláza proximální tubuly ledvin
Cílový orgán/tkáň střevo
Účinky viz článek

Kalcitriol patří mezi steroidní hormony. Je nejúčinnější metabolit vitaminu D3 (cholekalciferolu), který vzniká působením UV záření v kůži. Jako hormon se podílí na regulaci hladiny vápníku v těle. Tvoří se hydroxylací 25-hydroxycholekalciferolu v proximálních tubulech ledvin.

Biologické účinky[edit | edit source]

  • Zvyšuje resorpci vápníku a fosfátů v tenkém střevu.
  • Podporuje funkci parathormonu při reabsorpci vápníku v ledvinách a spolu stimulují uvolnění vápníku z kostí.
  • Podporuje remodelaci kostí u dospělých.
  • Zvýšením kalcemie klesá aktivita kalcitriolu i PTH.

Transport[edit | edit source]

Vitamin D a jeho metabolity jsou transportovány ve vazbě na glykoprotein (DPB). Necelé 1% se v krvi nachází volně. Jeho poločas v krvi je několik hodin.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • MURRAY, Robert K.. Harperova biochemie. 2. vydání. Jinočany : H&H, 1998. ISBN 80-7319-013-3.
  • OTOMAR, Kittnar a A KOLEKTIV. Lékařská fyziologie. - vydání. Grada Publishing a.s., 2011. 800 s. ISBN 9788024795287.