Gastrický inhibiční polypeptid

From WikiSkripta

(Redirected from GIP)


Gastrointestinální inhibiční peptid
3D struktura gastrointestinálního inhibičního peptidu
3D struktura gastrointestinálního inhibičního peptidu
Prekurzor preproprotein o 153 AMK
Žláza K buňky tenkého střeva
Struktura polypeptid o 43 AMK [1]
Cílový orgán/tkáň B-buňky pankreatu
Receptor receptory pro GIP
Účinky stimulace a sekrece inzulinu
OMIM 137240

Gastrický inhibiční polypeptid (GIP) je hormon tvořený 43 AMK [1]. Hormon je produkován buňkami K sliznice duodena a jejuna. Sekrece je stimulována přítomností glukózy a štěpných produktů tuků a bílkovin.

Jeho hlavním účinkem je stimulace sekrece inzulinu, proto se také hormon označuje jako inzulinotropní polypeptid závislý na glukóze (Glucose-dependent Insulinotroic Peptide). Ve vysokých dávkách GIP potlačuje sekreční aktivitu a motilitu žaludku, na základě tohoto účinku byl hormon pojmenován, ačkoliv při fyziologických hladinách hormonu se tento účinek neprojeví.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. a b GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Praha : Galén, 2005. 890 s. s. 492. ISBN 80-7262-311-7.

Použitá literatura[edit | edit source]

  • KITTNAR, Otomar, et al. Lékařská fyziologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2011. 790 s. ISBN 978-80-247-3068-4.
  • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Praha : Galén, 2005. 890 s. s. 492. ISBN 80-7262-311-7.