Prostaglandin E1

Z WikiSkript


Prostaglandin E1
Vzorec prostaglandinu E1
Vzorec prostaglandinu E1
Struktura prostanglandin
Cílový orgán/tkáň systém
Účinky vazodilatační

Jedná se o prostaglandin (PG), jenž je normálně vytvářen lidskými buňkami z kyseliny dihomo-γ-linolenové (DGLA), která patří mezi ω−6 mastné kyseliny. Jako každý jiný prostaglandin je uvolňován jako parakrinně působící hormon s krátkým biologickým poločasem.

Farmakokinetika[upravit | editovat zdroj]

Prostaglandin E1 (=PGE1) má velmi krátký poločas, cca 10 vteřin. Metabolizován je v plicích, při prvém průchodu z 60–90 %.

Účinek PGE1[upravit | editovat zdroj]

Působí obecně vazodilataci v systémové i plicní cirkulaci (na úrovni arteriol a prekapilárních sfinkterů, případně i muskulárních arterií), působí relaxaci hladké svaloviny corpus cavernosum, ale stimulaci (kontrakce) dělohy a svalstva tenkého střeva.

Indikace[upravit | editovat zdroj]

Dilatuje otevřenou Botallovu dučej u novorozenců. Tento stav je nežádoucí, neboť vede ke zvýšení tlaku v pravé komoře a vzniká plicní hypertenze. Nicméně při vrozených srdečních vadách, jenž jsou závislé na otevřené Botallově dučeji (jinak novorozenec nepřežije), je naopak žádoucí, aby zůstala dučej otevřená. Jsou to tyto srdeční vady:

Syntetická varianta alprostadil je vzhledem k vazodilatačním účinkům využívána v těchto indikacích:

  • erektilní dysfunkce - injekce alprostadilu přímo do corpora cavernosa penis, alternativně i transuretrálně
  • kritická ischémie končetin - využit vazodilatační účinek alprostadilu s cílem zvýšit průtok krve periferní vazodilatací

Další syntetický analog, Misoprostol, lze užít při léčbě peptického vředu, zamlklého potratu a k vyvolání porodu popř. potratu.

Způsob podání[upravit | editovat zdroj]

Kontinuální intravenózní infuze. Specifické způsoby podání viz výše

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 672 s. s. 340. ISBN 978-80-7262-373-0.