Cirkadiánní rytmus

From WikiSkripta


Heslo
Biologické hodiny

Cirkadiánní rytmus je biologický rytmus s periodou o délce přibližně 24 hodin, může kolísat mezi 20 až 28 hodinami (lat. circa = přibližně, dies = den). Jedná se o pravidelně se opakující změny fyziologických funkcí, např. tělesné teploty, sekrece hormonů, krevního tlaku apod.

Cirkadiánní rytmus je jedním z biorytmů.


Odkazy

Související články

Zdroj