Incidence

Z WikiSkript
Heslo

Incidence udává poměr nově vzniklých onemocnění (v daném časovém období) k celkovému počtu osob ve sledované populaci (např. ke střednímu stavu obyvatelstva, vyjadřujeme-li incidenci pro celý stát).

Kumulativní incidence je poměr počtu osob, které onemocní v průběhu vymezeného období sledování, k celkovému počtu osob zavzatých do studie. Vždy se udává přepočtena na určitý počet osob a na určité časové období (délku sledování). Do výpočtu je zahrnuta jen populace, která je z hlediska onemocnění riziková (např. pro kumulativní incidenci karcinomu prostaty se započítávají pouze muži). Kumulativní incidence má hodnotu v intervalu od 0 do 1.

Incidence rate je rychlost, s jakou se ve sledované populaci vyskytují dané zdravotní jevy. Vždy se uvádí jako počet případů za určitou jednotku osobočasu (tj. počet osob násobený průměrným časem stráveným ve studii). Incidence rate 0,20 případů/osoborok např. znamená, že se daný jev vyskytne u jedné osoby v průměru jednou za pět let. Nebo lze toto číslo interpretovat tak, že ve skupině 5 osob se tento jev vyskytne jednou za rok. Hodnoty incidence rate se pohybují mezi 0 a nekonečnem.


Odkazy

Související články

Externí odkazy

Použitá literatura

  • BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie, výukové texty pro studenty 1. LF UK. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2002. s. 168. ISBN 80-246-0383-7.
  • GÖPFERTOVÁ, Dana, et al. Epidemiologie: průvodce epidemiologickou metodou. 1. vydání. Praha : TRITON, 1999. s. 32-33. ISBN 80-7254-037-8.
  • ŠMERHOVSKÝ, Zdeněk. Epidemiologická metoda práce [přednáška k předmětu Hygiena a epidemiologie, obor všeobecné lékařství, 1. LF UK]. Praha. 27. duben 2011.