Prevalence

From WikiSkripta

Heslo

Prevalence udává podíl obyvatel, kteří mají (nebo měli) určitou specifickou vlastnost v dané lokalitě v daném časovém období. V medicíně typicky nemoc, stav nebo rizikový faktor, jako je deprese nebo kouření.

Rozlišujeme:

  • intervalovou (v celém průběhu sledovaného období) a
  • bodovou prevalenci (k určitému datu).

Prevalence se zjišťuje v prevalenčních (průřezových) studiích.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroj

  • BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie, výukové texty pro studenty 1. LF UK, Praha. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0383-7.


  • GÖPFERTOVÁ, Dana, et al. Epidemiologie: průvodce epidemiologickou metodou. 1. vydání. Praha : nakladatelství TRITON, 1999. s. 33-34. ISBN 80-7254-037-8.