Laboratorní diagnostika autoimunitních onemocnění

Z WikiSkript

Autoimunitní onemocnění se diagnostikují podle laboratorních výsledků, potvrzující pozitivní nález autoprotilátek proti specifickým antigenům pomocí [zdroj?]

ELISA
 • imunoenzymatických metod (ELISA)
 • imunoblotu
 • imunofluorescence
 • imunoprecipitace
 • imunoelektroforéza
 • aglutinace (např. pro RF)

Orgánově nespecifické autoimunitní protilátky[upravit | editovat zdroj]

 • RF – revmatoidní faktor, pozitivní při revmatoidní artritidě
 • anti-CCP – IgG protilátky proti cyklickému citrulinovému peptidu, 96% specifita pro RA v kombinaci s dalšími klinickými a laboratorními nálezy
 • ANAb – anti-nukleární protilátky při SLE
 • SMA - protilátky proti hladké svalovině, chronické aktivní hepatitidy
 • ScMAB – proti příčně pruhovanému svalstvu
 • anti-ENA – protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům, Sjögrenův sy
 • anti-dsDNA – proti dvoušroubovici DNA, SLE

Orgánově specifické autoimunitní protilátky[upravit | editovat zdroj]

Gastroenterologická diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • anti-endomysiální protilátky IgA, IgGceliakie
 • anti-tTG IgA, IgG – protilátky proti tkáňové transglutamináze, celiakie
 • anti-exokrinní pankreas
 • anti-pohárkové bb
 • anti-kravské mléko
 • sérový kalprotein


Hepatální diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • AMAb – anti-mitochondriální, 60-90% pacientů s primární biliární cirhozou
 • anti-LKM 1 – protilátky proti enzymu zejména v jat. buňkách (Liver-Kidney-Microsome)
 • jaterní blot


Nefrologický soubor[upravit | editovat zdroj]

 • ANCA – proti cytoplazmě neutrofilů, výskyt u systémových nekrotizujících vaskulitid a idiopatických rychle progredujících glomerulonefritid
 • ANCA profil


Kardiovaskulární diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • APLA profil
 • AECA – protilátky proti mitochondriím
 • anti-myokard


Neurologická diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • anti-Purkyňovy bb
 • anti-neuronální
 • anti-gangliosidy IgG, IgM
 • anti-MAG – anti Myelin-Associated-Glykoprotein, anti-MAG periferní neuropatie
 • anti-vnitřní ucho


Dermatologická diagnostika[upravit | editovat zdroj]


Reprodukční diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • anti-ovariální
 • anti-zona pellucida
 • anti-spermie


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]