Deficit složek komplementu

Z WikiSkript

Primární imunodeficit[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Poruchy všech jednotlivých složek komplementu,
 • poruchy vzácné,
 • poruchy C1, C2, C3 a C4 se projeví jako imunokomplexové choroby podobné SLE; kombinované s hnisavými infekcemi,
 • defekty C1 inhibitoru klinicky závažné → hereditární angioedém: po různých podnětech dochází k nekontrolované aktivaci komplementu → lokální otoky; otok v oblasti dýchacích cest může být smrtelný,
 • poruchy v receptorech pro komplementové složky zahrnují LAD I syndrom (postihuje CR3),
 • u dětí s recidivujícími infekcemi bakteriálními a plísňovými zjištěn deficit proteinu (lektinu) vázajícího manózu (MBL), který iniciuje lektinovou cestu aktivace komplementu; u dospělých se neprojevuje (kompenzován jinými mechanismy).

Sekundární imunodeficit[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Snížení složek komplementu při jeho vyčerpání, při poruše syntézy,
 • spotřebování komplementu při imunokomplexových chorobách, septických stavech,
 • u závažných jaterních postižení,
  • normalizace jaterních funkcí → normalizace komplementu,
 • přechodné spotřebování C4 při záchvatech hereditárního angioedému.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. 3. vydání. Praha : Triton, 2008. 280 s. ISBN 80-7254-686-4.