Transplantace

From WikiSkripta

Transplantací rozumíne přenášení tkání nebo celých orgánů.

  1. autotransplantace – přenos z téhož jedince; největší pravděpodobnost trvalé přihojení štěpu
  2. alotransplantace (homotransplantace) – přenos z jiného jedince téhož druhu
  3. xenotransplantace (heterotransplantace) – přenos z jedince jiného druhu (př. prasečí kůže)
  4. izotransplantace – přenos z monozygotního, imunobiologicky totožného dvojčete (rovná se autotransplantaci)

Pokud k náhradě použijeme cizí materiál, pak se jedná o aloplastiku.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • MĚŠŤÁK, Jan, et al. Úvod do plastické chirurgie. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2005. 125 s. ISBN 80-246-1150-3.