Imunitní obrana proti intracelulárním bakteriím a plísním

Z WikiSkript

Obrana proti intracelulárním bakteriím a plísním nemusí být vždy účinná.

Pohlcení makrofágem vede k produkci IL-12, který směruje diferenciaci prekurzorů pomocných T-lymfocytů na podtyp TH1. Ty zvyšují aktivitu makrofágů a jejich cytolytické mechanismy (indukují produkci ROS a RNS) působením IFN-γ; a TNF. K aktivaci makrofágů přispívají i protilátky třídy IgG2. Ty jsou pod vlivem dalších cytokinů syntetizovány plazmatickými buňkami.

Pokud jsou mikroby schopné přestoupit do cytoplasmy napadené buňky (Listeria), uplatňují se proti nim cytotoxické T-lymfocyty, ty rozeznávají komplexy peptidových fragmentů bakteriálních proteinů s HLA I. třídy na povrchu infikované buňky.

Infekcemi intracelulárními parazity jsou zvýšeně ohroženi jedinci s poruchami fagocytózy a s defekty cytotoxických T-lymfocytů.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. 3. vydání. Praha : Triton, 2008. 280 s. ISBN 80-7254-686-4.