Imunitní obrana proti extracelulárním bakteriím

Z WikiSkript

Obrana proti extracelulárním bakteriím je závislá na dobře fungujících mechanismech fagocytózy, funkčních protilátkách, komplementu a nitrobuněčném zabíjení.

Opouzdřené kmeny bakterií (např. pneumokok) stimulují přímo lymfocyty B agregací jejich BCR a vyvolávají T-independentní produkci protilátek IgM; ty po navázání na bakterie aktivují klasickou cestu aktivace komplementu.


Jen gram negativní bakterie (např. Neisseria) jsou citlivé na působení membranolytického komplexu komplementu.


Některé bakterie produkují toxiny. Rozhodující ochranou jsou neutralizační protilátky.


V organismu po infekci zůstávají paměťové protilátky IgG a IgA, které mají protektivní úlohu. Paměťové T a B lymfocyty se při další infekci rychle aktivují a zahajují anamnestickou protilátkovou odpověď (sekundární imunitní reakce).


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. 3. vydání. Praha : Triton, 2008. 280 s. ISBN 80-7254-686-4.