Slizniční imunitní systém

From WikiSkripta

Slizniční imunitní systém neboli MALT mucosa associated lymphoid tissue (v GIT označována GALT (gut), v dýchacích cestách BALT (bronchus)) je lymfatická tkáň ve slizničním nebo podslizničním vazivu.

Peyerské plaky v distálním úseku ilea, histologický preparát
  • d-MALT – difusní lymfatická tkáň (buňky jsou rozptýleny ve sliznici nebo v submukose),
  • o-MALT – organizovaná lymfatická tkáň (buňky jsou uspořádány do lymfatických folikulů, které mohou být samostatné (folliculi lymphatici solitarii) nebo sdružené do tzv. Peyerských plaků (folliculi lymphatici aggregati)).

Nad lymfatickými folikuly je střevní stěna kryta FAE (epithel asociovaný s folikuly), který obsahuje velké množství M-buněk (membránové buňky – ze střevního lumen endocytují antigeny a předávají jej lymfocytům).

Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]