Antigen prezentující buňky

From WikiSkripta

(Redirected from APCs)

Heslo
Prezentace antigenu APC buňkou. Naivní T-lymfocyt po aktivaci diferencuje v Tc nebo Th lymfocyt.

Antigen prezentující buňky (APC) jsou především fagocytující buňky:

APC rozeznají cizorodou buňku dle absence HLA I (MHC I) a fagocytují ji, následně vystaví na povrch její antigeny zabudované do molekulární kapsy individuálně specifických proteinů HLA I a HLA II (MHC). Na APC buňky se váže naivní T-lymfocyt nebo efektorová buňka.


K aktivaci T-lymfocytu nebo efektorové buňky je třeba rozpoznání komplexu HLA-peptid specifickým receptorem TCR, kostimulace (např CD28) a exprese cytokinu (interleukin-2).

V případě naivní T-buňky spouští aktivace klonální expanzi a diferenciaci (T-helper, T-cytotoxic,...), v případě efektorové T-buňky aktivuje efektorové funkce.