Portál:Otázky z imunologie (2. LF UK, VL)

Z WikiSkript
Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z modulu IA (2. LF UK, VL)!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované z imunologie (2. LF UK, VL)

2. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Hlavní funkce a složky imunitního systému
 2. Antigeny
 3. Nespecifické mechanismy imunity
 4. Specifické (adaptivní) mechanismy imunity
 5. Lymfatické tkáně a orgány
 6. Fagocyty a fagocytóza, dendritické buňky
 7. Humorální složky nespecifické imunity
 8. Zánět
 9. [[Imunoglobuliny, druhy, funkce ]]
 10. MHC glykoproteiny – prezentace peptidových fragmentů
 11. Adhezivní molekuly, Fc
 12. receptory a další povrchové molekuly leukocytů
 13. Cytokiny
 14. Klasifikace T lymfocytů, druhy, funkce
 15. Mechanismy cytotoxicity T lymfocytů a NK buněk
 16. Protilátková reakce vyvolaná antigeny nezávislými na T lymfocytech
 17. Protilátková reakce vyvolaná antigeny závislými na T lymfocytech
 18. Struktura a funkce slizničního imunitního systému
 19. Struktura a funkce komponent kožního imunitního systému
 20. Obrana proti extracelulárním bakteriím
 21. Obrana proti intracelulárním bakteriím a plísním
 22. Obrana proti virům
 23. Obrana proti mnohobuněčným parazitům
 24. Využití receptorů hostitele jako vstupních bran infekce
 25. Mechanismy úniku mikroorganismů před obrannými reakcemi organismu
 26. Protinádorové imunitní mechanismy
 27. Mechanismy odolnosti nádorů vůči imunitnímu systému
 28. Možnosti imunoterapie nádorů
 29. Orgánové transplantace
 30. Rejekce
 31. Transplantace hematopoetických kmenových buněk
 32. Reakce štěpu proti hostiteli
 33. Imunopatologické reakce s účastí protilátek IgE
  atopie (reakce typu I)
 34. Imunopatologické reakce s účastí protilátek IgG a IgM (II.typ)
 35. Imunopatologické reakce s tvorbou imunokomplexů (reakce typu III)
 36. Imunopatologické reakce oddáleného typu (reakce typu IV)
 37. Alergie a atopie, alergeny
 38. Druhy alergických chorob, možnosti léčby
 39. Autoimunitní onemocnění, mechanismy tolerance, příčiny vzniku autoimunity
 40. Systémová autoimunitní onemocnění
 41. Orgánově lokalizovaná a specifická autoimunitní onemocnění
 42. Možnosti léčby autoimunitních onemocnění
 43. Definice imunodeficiencí a jejich klasifikace
 44. Imunodeficience protilátkové
 45. Poruchy buněčně zprostředkované imunity
 46. Poruchy fagocytózy
 47. Poruchy komplementu a dalších sérových opsoninů
 48. Získané imunodeficience
 49. Možnosti kauzální a substituční léčby imunopatologických stavů
 50. Imunomodulační/imunosupresivní léčba, biologická terapie
 51. Aktivní imunizace (vakcinace), očkovací kalendář