Avidita

Z WikiSkript

Avidita avidity je síla, kterou polyvalentní protilátka interaguje s polyvalentním antigenem.

  • Jedná se o empirický pojem, který je rozdílný od afinity.

Afinita vyjadřuje sílu interakce jednoho vazebného místa s jedním antigenem.


Avidita vzrůstá s afinitou jednoho vazebného místa pro jeden antigen a s počtem simultánně se uplatňujících vazebných míst.[1] Proto může například pentamer IgM, protilátky s deseti vazebnými místy, vázat antigeny s velmi velkou aviditou, ačkoliv afinita jednotlivých vazebných míst bývá malá.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. 3. vydání. Praha : Triton, 2005. 0 s. s. 65. ISBN 80-7254-686-4.

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  1. HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. 3. vydání. Praha : Triton, 2005. 0 s. s. 65. ISBN 80-7254-686-4.