Využití monoklonálních protilátek v medicíně

Z WikiSkript

Monoklonální protilátky (mAbs – monoclonal anti-bodies) pocházejí z jednoho klonu B-lymfocytu.

Vlastnosti[upravit | editovat zdroj]

 • jsou namířeny proti stejným epitopům,
 • množí se klonováním,
 • účinné už ve velmi malém množství,
 • neomezeně dostupné,
 • jedinečná specifičnost.

Využití mAbs obecně[upravit | editovat zdroj]

Monoklonální protilátky jsou součástí čtvrtiny výzkumu biotechnologických léčiv. Používají se nejenom pro diagnostiku různých chorob, ale i jako léčiva např. onkologických, autoimunitních a infekčních onemocnění, dále se využívají při transplantacích.

Diagnostické využití[upravit | editovat zdroj]

 1. činidla v biomedicínském i mikrobiologickém výzkumu – průkaz rakoviny, AIDS, chřipky, herpes simplex nebo infekce chlamydiemi,
 2. identifikace infekcí přenášených transfúzí, proteinů, sacharidů a nukleových kyselin při PCR a ELISA metodách,
 3. využití v diagnostických testech k detekci i minimálního množství léčiv, toxinů nebo hormonů (př. průkaz choriogonadotropinu v těhotenských testech).
Diagnostické využití u konkrétních chorob[upravit | editovat zdroj]
1. akutní myeloidní leukémie – při podezření se používá mABs proti molekule CD-33, která se vyskytuje na povrchu některých zralých leukocytů,
2. rakovina prostaty
- klinicky nejpoužívanější marker je PSA (prostate specific antigen), ovšem není stoprocentní,
- radioaktivně značené mAbs umožňují vysoce specifickou lokalizaci nádoru in vivo - využívají se v diagnostice, zobrazování i terapii.
3. ebola
- EBOV GP antigen je detekovatelný mAbs již 3–6 dní po příchodu prvních příznaků hemoragické horečky,
- bylo vyvinutu několik mAbs, které selektivně reagují s antigenem GP, ne všechny ale se všemi typy EBOV antigenu (reaktivita mAbs se dá rozpoznat metodou PCR).
4. ptačí chřipka – identifikace laboratorní metodou AIV (zjištění nárůstu specifických protilátek).

Další využití[upravit | editovat zdroj]

 • v kriminalistice – AB0 systém, detekce spermatu, identifikace slin, moči, krve,
 • potravinářství – detekce zbytků antibiotik v masných produktech.

Konkrétní mAbs[upravit | editovat zdroj]

Infliximab


Rituximab

 • chimérická lidská/myší monoklonální IgG1,
 • byl první monoklonální protilátkou schválenou k humánnímu použití v onkologii, např. k léčbě maligních lymfomů.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]
Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

[1]https://is.muni.cz/th/lvg4z/Bakalarska_prace.pdf?so=nx
[2]http://biochemie.upol.cz/doc/skripta/imch/5_Monoklonalni_protilatky.pdf