CD

From WikiSkripta

Heslo

Cluster designation (někdy také označované jako cluster of differentiation) je nomenklatura pro povrchové molekuly buněk. Jedná se nejčastěji o proteiny, glykoproteiny, ale i glykolipidy. Zkratka CD vznikla jelikož většina CD molekul byla definována reakce s určitými skupinami (clusters) monoklonálních protilátek, tímto se od sebe molekuly odlišily. Protože se jedná pouze o systematické označení, tak je velmi časté, že některé molekuly se vžily pod svým CD označením, jiné zase pod svým non-CD názvem (př. CD64 je označení pro FcγRI receptor).

Na obrázku je vidět, že pro Th-lymfocyt je typický CD4, pro Tc-lymfocyt by to byl CD8.

Rozdělení

Jelikož CD znaky označují určitou povrchovou molekulu, tak je lze rozdělit stejným způsobem jako povrchové molekuly. Jelikož ale různým molekulám byly přiřazována označení zcela nesystematicky, tak se nedá říci, že určité jsou CD označeny ,,popořadě". V dnešní době jsou evidovány CD1-CD339, ale CD označení pro molekuly CD248-CD339 se používají velmi zřídka.

Diagnostický význam

Některé CD znaky jsou natolik specifické pro jednotlivé typy buněk, že je lze velmi dobře využít k přesnému vyhledávání a značení daných buněk. Přehled nejdůležitějších CD znaků a typy buněk, které je nesou:

CD-2 nezralé T-lymfocyty
CD-3 všechny T-lymfocyty (součást TcR), kromě NK buněk
CD-4 helperské T-ly
CD-7 T-ly nacházející se v thymu
CD-8 cytotoxické T-ly
CD-14 monocyty a makrofágy
CD-15 neutrofily, eosinofilní granulocyty
CD-16 NK buňky, neutrofily
CD-19 B-lymfocyty
CD-34 lymfoidní a myeloidní progenitorové buňky
CD-38 plazmatické buňky
CD-40 B-ly (izotypový přesmyk za přítomnosti CD-40 ligandu)
CD-45 panlymfocytární antigen
CD-56 NK buňky
CD-58 endothelie, buňky předkládající antigen T-lymfocytům (adhese s CD-2)
CD-64 Fcγ receptor (makrofágy, neutrofily…)
CD-68 dendritické buňky
CD-80 a 86 buňky předkládající antigen T-lymfocytům
CD-95 FAS receptor
CD-203 bazofilní granulocyty

Leukemie

Při bližší diagnóze leukemií se sledují CD znaky, které exprimují maligní leukocyty. Tím lze poměrně přesně zjistit o jakou linii a v jakém stadiu dozrávání se jedná.

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Leukemie.


Odkazy

Související články

Externí odkazy

Použitá literatura

  • ŠTERZL, Ivan, et al. Základy imunologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 978-80-246-0972-0.