CD

Z WikiSkript

Heslo

Cluster designation (někdy také označované jako cluster of differentiation) je nomenklatura hybridomů, které produkují vysoce specifické protilátky proti některým proteinům, imunoglobulinům. Tyto proteiny a glykoproteiny se nejčastěji vyskytují na leukocytech, ale i na endoteliích a jiných buňkách. Jedná se o transmembránové bílkoviny. Nazývají se (ne úplně správně, ale vžitě) jako CD znaky, buňky, které je nesou pak CD-n pozitivní (např. CD-8+).

Funkce

Proteiny, které tvoří antigen pro některou CD protilátku, mají velice širokou škálu účinků a funkcí. Patří sem adhesní molekuly, součásti receptorů T-lymfocytů a B-lymfocytů a mnoho dalších.

Diagnostický význam

Antigen CD1
Struktura CD28

Některé CD znaky jsou natolik specifické pro jednotlivé typy buněk, že je lze velmi dobře využít k přesnému vyhledávání a značení daných buněk. Přehled nejdůležitějších CD znaků a typy buněk, které je nesou:

CD-2 nezralé T-lymfocyty
CD-3 všechny T-lymfocyty (součást TcR), kromě NK buněk
CD-4 helperské T-ly
CD-7 T-ly nacházející se v thymu
CD-8 cytotoxické T-ly
CD-14 monocyty a makrofágy
CD-15 neutrofily, eosinofilní granulocyty
CD-16 NK buňky, neutrofily
CD-19 B-lymfocyty
CD-34 lymfoidní a myeloidní progenitorové buňky
CD-38 plazmatické buňky
CD-40 B-ly (izotypový přesmyk za přítomnosti CD-40 ligandu)
CD-45 panlymfocytární antigen
CD-56 NK buňky
CD-58 endothelie, buňky předkládající antigen T-lymfocytům (adhese s CD-2)
CD-64 Fcγ receptor (makrofágy, neutrofily…)
CD-68 dendritické buňky
CD-80 a 86 buňky předkládající antigen T-lymfocytům
CD-95 FAS receptor
CD-203 bazofilní granulocyty

Leukemie

Při bližší diagnóze leukemií se sledují CD znaky, které exprimují maligní leukocyty. Tím lze poměrně přesně zjistit o jakou linii a v jakém stadiu dozrávání se jedná.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Leukemie.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Použitá literatura

  • ŠTERZL, Ivan, et al. Základy imunologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 978-80-246-0972-0.