Laboratorní stanovení specifických IgE protilátek

Z WikiSkript

ELISA

Specifické IgE protilátky se stanovují pomocí EIA/ELISA, RIA.

  • nezměříme koncentraci IgE proti pylu, nezískáme koncentraci protilátek; získáme číslo, které je složeno ze dvou komponent:
  1. koncentrace protilátky v séru,
  2. její vazebné aktivity,
  • čím více se naváže, tím větší koncentraci získáme: může dojít ke zkreslení výsledku,
  • změna na pevné fázi: zde navázán antigen pylu, není žádná protilátka; jsou-li v séru IgE proti pylu, naváží se na antigen ve variabilní oblasti,
  • po promytí zkumavky přidáme sekundární protilátku značenou enzymem nebo radioizotopem,
  • určujeme afinitu protilátek: jde o vazbu přes vazebná místa (snížení více afinních protilátek nebo zvýšení méně afinních protilátek).

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. 3. vydání. Praha : Triton, 2008. 280 s. ISBN 80-7254-686-4.